Serviciile noastre de training au în vedere creșterea nivelului de satisfație al angajaților dumneavoastră și sunt racordate la obiectivele setate la nivel de echipă, în acord cu valorile companiei. Echipa noastră dezvoltă și alte sesiuni de training adaptate solicitărilor și specificului fiecărei companii.

Training - Strategii de comunicare și dezvoltare personală

Durata – două zile

Competențe dobândite de către cursant

  • folosește metode și tehnici pentru dezvoltarea eficientă a abilităților interpersonale, comunicare asertivă, ascultare activă, gândire laterală și rezolvare creativă de probleme;

  • aplică metode de optimizare a relațiilor interpersonale cu impact în consolidarea motivației profesionale și dezvoltarea atitudinilor prosociale necesare menținerii unui climat organizațional pozitiv.

Training - Managementul confilictului și gestionarea crizelor

Durata – două zile

Competențe dobândite de către cursant

  • analizează și identifică situațiile potențial generatoare de conflict interpersonal;

  • aplică metode și tehnici de abordare și rezolvare eficientă a conflictului;

  • interiorizează un flux decizional propriu, bazat pe propriile competențe și abilități.

Psihoevolution Workshop – Managementul stresului

Este un workshop interactiv, care iși propune să ofere echipei dumneavoastră o perspectivă funcțională cu privire la:

  • O înțelegere aprofundată asupra stres-ului;

  • Conștientizarea diferitelor niveluri de stres și efectele pozitive și negative ale acestuia;

  • Dezvoltarea abilității de a recunoaște semnele stresului la propria persoană și la ceilalți;

  • Strategii practice de gestionarea a stresului la locul de muncă;

  • Plan de acțiuni pentru maximizarea capacității de reziliență în orice situație.

Pentru a solicita oferte personalizate, adaptate nevoilor companiei dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin datele puse la dispoziție în secțiunea Contact